> Związek > Wydziały > Rozgrywek > Regulamin

REGULAMIN WYDZIAŁU ROZGRYWEK

MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

 

§ 1

Wydział Rozgrywek jest organem wykonawczym Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

§ 2

 1. Pracami Wydziału kieruje przewodniczący – wybrany przez Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
 1. Zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz pozostałych członków Wydziału na wniosek przewodniczącego powołuje Prezydium Zarządu MZPN.
 2. Członkami Wydziału w liczbie 9 - 11 osób są przedstawiciele Wydziałów i Komisji funkcjonujących w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej oraz reprezentanci Okręgowych Związków Piłki Nożnej: Ciechanowa, Płocka, Radomia i Siedlec.

§ 3

Do kompetencji Wydziału Rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej należy:

 1. Opracowywanie struktury rozgrywek w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej.
 2. Przygotowywanie regulaminów rozgrywek na szczeblu Mazowieckiego ZPN.
 3. Opracowywanie terminarzy rozgrywek wszystkich grup rozgrywkowych w Mazowieckim ZPN bądź zlecanie ich opracowania poszczególnym OZPN-om.
 4. Opracowywanie terminarzy i regulaminów rozgrywek o Puchar Polski oraz pozostałych turniejów pucharowych na szczeblu Mazowieckiego ZPN.
 5. Współdziałanie z Kolegium Sędziów Mazowieckiego ZPN, Wydziałami: Bezpieczeństwa na obiektach, Dyscypliny oraz Gier w zakresie spraw związanych z prowadzeniem rozgrywek Mazowieckiego ZPN.
 6. Współdziałanie z Komisją ds. Licencji Klubowych w zakresie przygotowania i spełniania obowiązujących kryteriów obiektów do danej klasy rozgrywkowej.
 7. Realizowanie wytycznych i uchwał Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 8. Prowadzenie i podejmowanie decyzji w sprawach związanych z działalnością Wydziału

§ 4

 1. Posiedzenia Wydziału odbywają się zgodnie z harmonogramem nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy i są protokółowane.
 2. Do podjęcia uchwał konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków Wydziału, w tym Przewodniczącego  lub Wiceprzewodniczącego.
 3. Uchwały Wydziału Rozgrywek zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, a w przypadku  równości rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 5

Obsługę techniczno-organizacyjną Wydziału zapewnia biuro Mazowieckiego ZPN.

 

§ 6

Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

§ 7

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Mazowieckiego ZPN.

§ 8

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Mazowieckiego ZPN w dniu 30 lipca 2012 roku i obowiązuje od dnia jej uchwalenia.

 

Tabele - sezon 2016/2017
WYNIKI KADR Mazowsza Jesień 2015
Mazowiecki
Związek
Piłki Nożnej
Adres: ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa
Telefon: 22 827-58-74
22 827-40-68
Faks: 22 827-49-79
E-mail: mazowiecki@zpn.pl
E-mail: marketing@mzpn.pl
    Rzecznik Prasowy   tel: 600-956-156
E-mail: jacek.sowa@mzpn.pl
Partner Techniczny:
Partnerzy:
Chcesz żeby znalazło się tu Twoje logo? Skontaktuj się z nami.
Odsłony: 15450619
Odwiedziny: 3601123
Statystyki prowadzone są od 10.01.2013 roku.
Copyright © 2012 - 2017 Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Łukasz Ciupek (lukasz.ciupek@gmail.com) 3razyW.