20 lipca 2017

22 września biuro czynne do godz. 12.00 – Walne Zgromadzenie Delegatów Mazowieckiego ZPN

Informujemy, że w związku z odbywającym się w dniu 22 września 2017 roku Walnym Zgromadzeniem Delegatów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w tym dniu biuro Związku czynne będzie tylko do godz. 12.00.   Poniżej informacja na temat Walnego Zgromadzenia Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że w związku z art. 29 § 1 ust. 3 Statutu Mazowieckiego ZPN, Zarząd Związku Uchwałą nr 7/Z/2017  z dnia 25 kwietnia 2017 roku zwołuje na dzień 22 września 2017 roku Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Mazowieckiego ZPN.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 19 §1 Statutu Mazowieckiego ZPN oraz Uchwałą nr 8/Z/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku – delegatami na powyższe Zgromadzenie są osoby, które były delegatami na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 1 lipca 2016 roku.

W przypadku wyboru nowego delegata (zmiany) prosimy o wypełnienie poniższego wykazu i przesłanie listem, faksem lub emailem do siedziby Związku (na wykazie wymagane są: pieczątka klubu i podpisy upoważnionych zgodnie ze Statutem osób) do dnia 10 sierpnia 2017 roku.

 

WYKAZ