13 maja 2022

Certyfikacja na Mazowszu

W dniu 10.05.2022 w siedzibie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej odbyło się oficjalne rozdanie Certyfikatów PZPN dla szkółek piłkarskich objętych trzecim cyklem Programu Certyfikacji. Certyfikaty na ręce przedstawicieli szkółek piłkarskich przekazywali Wiceprezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Pan Artur Kolator wraz z Zastępcą Sekretarza Generalnego PZPN Panem Markiem Łukiewskim. Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania…

W dniu 10.05.2022 w siedzibie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej odbyło się oficjalne rozdanie Certyfikatów PZPN dla szkółek piłkarskich objętych trzecim cyklem Programu Certyfikacji.

Certyfikaty na ręce przedstawicieli szkółek piłkarskich przekazywali Wiceprezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Pan Artur Kolator wraz z Zastępcą Sekretarza Generalnego PZPN Panem Markiem Łukiewskim.

Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania rozpoczęło się szkolenie dla przedstawicieli klubów objętych Programem Certyfikacji PZPN, które miało na celu przybliżyć oraz ułatwić szkółkom piłkarskim współpracę na linii szkółka certyfikowana – MZPN – PZPN.

Tematyka Szkolenia:

– Podsumowanie wizyt monitorujących w latach 2020 – 2022  – Dariusz Siekliński Trener Monitorujący PZPN

– Kierunek zmian w Programie od przyszłego naboru – Mateusz Rozwadowski Koordynatora Makroregionu

– Nowe założenia PZPN w edukacji trenerów – Paweł Grycmann Dep. Szkolenia PZPN

– Sprawy Dotacji Ministerstwa Sportu – Magdalena Krzywińska, Paulina Marciniak  Zespół ds. Certyfikacji PZPN