17 grudnia 2021

Certyfikacja szkółek piłkarskich – nowe otwarcie!

Ministerstwo Sportu i Turystyki zwiększyło budżet na program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich w roku 2022. Rekordowa kwota na wsparcie szkolenia w 2022 roku wzrośnie z 35 do 50 mln zł.

W nowej edycji programu „Certyfikacji Szkółek Piłkarskich” środki trafią do znacznie szerszej grupy odbiorów. Zmiany przewidują:

1) otwarcie programu na małe, lokalne szkółki, które dotychczas nie były w stanie spełnić nadmiernie restrykcyjnych kryteriów;
2) dużo mniej formalności i biurokracji;
3) większy nacisk na szkolenie trenerów, szczególnie poprzez edukację praktyczną.

Oprócz dotychczasowych gwiazdek (złota, srebrna, brązowa), powstanie nowa kategoria – „zielona gwiazdka”, przeznaczona dla małych, lokalnych szkółek. Nabór na „zieloną gwiazdkę” ruszy w drugim kwartale 2022 roku

Wsparcie w ramach „zielonej gwiazdki” obejmie:

1) dofinansowanie wynagrodzeń trenerów;
2) dofinansowanie szkoleń i kursów dla trenerów;
3) organizację wizyt edukacyjnych na terenie szkółek.

Program jest realizowany od 2020 roku. „Certyfikacja szkółek piłkarskich” to przedsięwzięcie o innowacyjnym charakterze stanowiące element zmiany jakościowej organizacji piłki nożnej. Program skierowany jest do podmiotów prowadzących szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży do 13 roku życia. Jego głównym celem  jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego szkółek piłkarskich, aby stworzyć jak najlepsze warunki do pracy z młodymi zawodnikami oraz podnieść standard kwalifikacji kadr trenerskich pracujących z dziećmi i młodzieżą.