6 czerwca 2019

Informacja dot. rozgrywek i opłat w nowym sezonie

 Szanowni Państwo,  24 kwietnia br. Polski Związek Piłki Nożnej podjął Uchwałę upoważniającą wyłącznie Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do prowadzenia od dnia 1 lipca 2019 roku rozgrywek na terenie działania danego województwa. Wojewódzki ZPN może upoważnić do prowadzenia rozgrywek komórki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.   W związku z powyższym na chwilę obecną trwają spotkania i rozmowy z Prezesami Okręgowych Związków Piłki Nożnej, zmierzające do ustalenia nowego sposobu prowadzenia rozgrywek. Mają one na celu omówienie propozycji nowych struktur Związku, które umożliwią klubom poprawne funkcjonowanie w nowym kształcie organizacyjnym. Zamiarem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej jest stworzenie tzw. „oddziałów terenowych”, które przejęłyby prowadzenie rozgrywek mistrzowskich. Celem tych działań jest zapobiegnięcie konieczności załatwiania spraw związanych z rozgrywkami bezpośrednio w Mazowieckim ZPN, poprzez pozostawienie w „oddziale” komórek organizacyjnych w dotychczasowym kształcie na terenie działania OZPN-ów. Ostateczna decyzja w tym zakresie podjęta zostanie na najbliższym posiedzeniu Zarządu Mazowieckiego ZPN.   W ślad za powyższą Uchwałą Polski Związek Piłki Nożnej w dniu 23 maja 2019 roku przyjął Uchwałę w sprawie zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klasach rozgrywkowych od sezonu 2019/2020. Zgodnie z pismem Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 31 maja 2019 roku „dokonywanie przez kluby opłat za uczestnictwo w rozgrywkach możliwe jest tylko i wyłącznie bezpośrednio na rzecz właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. W przypadku utworzenia przez WZPN terenowych struktur/jednostek, przedmiotowe opłaty muszą również być uiszczane na wskazane konto bankowe, którego jedynym i wyłącznym dysponentem jest właściwy WZPN”. W związku z powyższym podajemy numer naszego konta bankowego:   Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Ul. Puławska 111 A lok. 50 02-707 Warszawa Numer konta: 09 1020 1156 0000 7102 0058 4136