4 kwietnia 2021
Zarząd

11 czerwca Walne Zgromadzenie Mazowieckiego ZPN

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Mazowieckiego ZPN na posiedzeniu w dniu 10 marca 2021 roku podjął Uchwałę w sprawie zwołania na dzień 11czerwca 2021 roku Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Mazowieckiego ZPN oraz Uchwałę w sprawie ustalania zasad wyboru delegatów. Poniżej przedstawiamy treść ww. Uchwał.

UCHWAŁA NR 9/Z/2021 – w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 10/Z/2021 – w sprawie ustalenia zasad wyboru Delegatów

Informujemy również, że w związku z epidemią zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu wysłane zostały do Klubów-Członków Mazowieckiego ZPN na adresy mailowe podane przez Kluby (w zgłoszeniach na sezon 2020/2021). Prosimy Kluby o potwierdzenie odbioru wiadomości lub informację o jej braku na adres mailowy mazowiecki@zpn.pl.

Poniżej zamieszczamy również druki, które przesłane zostały do Klubów:

1. Pismo przewodnie

2. Druk wyboru Delegata/ów – jednego, dwóch, trzech lub czterech

3. Obowiązek informacyjny RODO dla Delegata

UWAGA: W związku z panującą epidemią COVID-19 należy mieć na uwadze sytuacje nadzwyczajne i niezależne od nas. O ewentualnych zmianach w zakresie terminu Walnego Zgromadzenia Biuro Mazowieckiego ZPN będzie informować na swojej stronie internetowej (www.mzpn.pl).