5 sierpnia 2022

Deklaracja rozliczania ekwiwalentów sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów sportowych za pośrednictwem Biura MZPN

Mazowiecki ZPN uprzejmie przekazuje informacje dotyczące delegacji sędziowskich i ich rozliczania oraz plik zawierający stosowną deklarację. Oba dokumenty można pobrać klikając poniżej:

Delegacje

Załącznik do Uchwały ver. 2