24 sierpnia 2021
Komisja odznaczeń

Informacja Komisji Odznaczeń Mazowieckiego ZPN

Komisja Odznaczeń Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej informuje, iż wnioski o odznaczenia państwowe, odznaczenia sportowe, odznaczenia związkowe, okolicznościowe medale, czy honorowe wyróżnienia związkowe składane do Komisji  winny być złożone w określonym terminowo czasie przed planowanym ich wręczeniem.

– Wnioski o odznaczenia Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w terminie nie krótszym niż 30 dni;

– Wnioski  o odznaczenia Polskiego Związku Piłki Nożnej w terminie nie krótszym niż 60 dni;

– Wnioski o odznaczenia Państwowe, w tym Sportowe w terminie nie krótszym niż 180 dni.

Komisja rozpatrując składane wnioski kieruje się obowiązującymi dla danej kategorii odznaczeń regulaminami przyznawania.

Wnioski należy składać na odpowiednich dla danego odznaczenia drukach, które są do pobrania w siedzibie związku oraz na stronie internetowej.

Szczegółowych informacji udziela przewodniczący Komisji Odznaczeń Mazowieckiego ZPN pod numerem telefonu – 607 522 539.