6 grudnia 2021
Zarząd

Jesteśmy gotowi !!!

Szanowni Państwo

Zarząd Mazowieckiego ZPN realizując jeden z punktów Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego naszego Związku podjął działania mające na celu przejęcie od Klubów obowiązku rozliczania delegacji sędziowskich. Przez ostatnie pół roku prowadzony był program pilotażowy w którym udział wzięły 22 kluby z Mazowsza. Prowadzone były również rozmowy z firmami, które w swojej ofercie przedstawiły nam dedykowane temu zagadnieniu programy księgowo-rozliczeniowe. Wynegocjowano korzystne warunki pozyskania przez Mazowiecki ZPN stosownych narzędzi informatycznych, które mają wpłynąć na sprawne funkcjonowanie tego programu.
Już teraz zachęcamy Kluby z Mazowsza, aby od rundy wiosennej przystąpiły do programu rozliczania delegacji sędziowskich przez biuro Związku. Szczegóły i zasady przekażemy w najbliższym czasie.