4 marca 2021
Zarząd

Komunikat dot. rozgrywania meczów w rundzie wiosennej

Szanowni Państwo,

W związku z trwająca pandemią COVID-19 Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że wszystkie mecze na terenie województwa mazowieckiego muszą odbywać się bez udziału publiczności. Na obiekcie podczas meczu może przebywać maksymalnie 25 osób z każdej drużyny wpisanych do protokołu z zawodów z wyłączeniem obsługi organizatora tj.

  1. osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas meczu, których (w związku z brakiem kibiców) ilość w poszczególnych meczach po analizie ryzyka ustala gospodarz zawodów
  2. opieki medycznej;
  3. sędziów;
  4. delegata;
  5. obserwatora;
  6. akredytowanych przedstawicieli mediów;
  7. obsługi technicznej obiektu.

Należy także stosować wszystkie wymogi sanitarne określone w rozporządzeniach związanych z pandemią.

 

Prezes
Mazowieckiego ZPN

/-/Zdzisław Łazarczyk