8 grudnia 2021
Komisja rozgrywek

Komunikat dotyczący zgłaszania drużyn do rozgrywek młodzieżowych na rundę wiosenną

Szanowni Państwo

Przypominamy, że zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego ZPN z dniem 31 grudnia 2021 roku mija termin dodatkowego zgłaszania drużyn do rozgrywek młodzieżowych na rundę wiosenną obecnego sezonu. Jest to również graniczna data, kiedy bez regulaminowych opłat można z takich rozgrywek wycofać zespół.