17 czerwca 2017
Komisja odwoławcza ds. licencji klubowych

Komunikat Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych z dn. 14.06.2017r.

W dniu 14 czerwca 2017 r. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN rozpatrzyła odwołania niżej wymienionych klubów od decyzji I instancji w sprawie odmowy nadania licencji i podjęła następujące decyzje:

1. Nadano licencję uprawniającą do uczestnictwa w rozgrywkach klasy Okręgowej w sezonie 2017/2018 i 2018/2019 dla klubu:

KS Dąb Wieliszew – z nadzorem personalnym na uzupełnienie kryterium P.04 tj. aktualnej licencji trenera I zespołu w terminie do 28.02.2018 r; z nadzorem infrastrukturalnym na wypełnienie kryteriów: I.06 pkt. 4 tj. każdorazowo zapewniać odpowiednie pobocze pola gry szerokości 3 m za liniami bocznymi i 5 m za liniami bramkowymi; I.09 każdorazowo zapewniać bezpieczne przejście z szatni na boisko dla zawodników i sędziów.

LKS Orzeł Goleszyn – z nadzorem finansowym na wypełnienie kryterium F.01 tj. uregulowanie posiadanego zadłużenia wobec POZPN w terminie do dnia 30.06.2017r; z nadzorem infrastrukturalnym na wypełnienie w terminie do 31.07.2017r. kryteriów infrastrukturalnych: I.06. pkt. 3b tj. wydłużenie boiska do wymaganych 100 m długości; 6.3.I.04 Uchwały nr 1/2015 Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN tj. uzupełnienie 29 miejsc siedzących na trybunie do wymaganej ilości 200 szt.; 6.3.I.05 wspomnianej Uchwały tj. wykonanie stałego wygrodzenia sektora kibiców gości.