14 lipca 2022
Komisja prawna

Ogłoszenie dot. o planowanego zbycia przez Stowarzyszenie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej Podkowa Teqball Club na rzecz Pułtuskiego Stowarzyszenia Futsalu „Wenecja Pułtusk”

Szanowni Państwo

Działając w imieniu Stowarzyszenia Podkowa Teqball Club, zarejestrowanego pod adresem ul. Klonowa 6, 05-807 Podkowa Leśna; NIP 529-182-57-35, wpisanego do ewidencji klubów sportowych, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Grodziskiego, pod pozycją 64, na podstawie par. 18 ust. 3 i 4 uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie, informujemy o planowanym zbyciu przez Stowarzyszenie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej Podkowa Teqball Club na rzecz Pułtuskiego Stowarzyszenia Futsalu „Wenecja Pułtusk” z siedzibą w Pułtusku (06-100) ul. Śniegockiego 3, wpisanego do ewidencji klubów sportowych, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Pułtuskiego, pod pozycją 27. Planowane zbycie ma związek z niezależnym od Stowarzyszenia brakiem możliwości startu w rozgrywkach II ligi Futsalu w sezonie 2022/2023.

Niniejsze pismo stanowi ogłoszenie, o którym mowa w par. 18 ust. 4 pkt  b) uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie, o zamiarze dokonania zbycia zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej, które podlega publikacji na stronie internetowej właściwego WZPN.

Na podstawie ww. uchwały wskazujemy jednocześnie termin do dnia 17 sierpnia 2022 roku na zgłoszenie do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej wszelkich roszczeń wobec Stowarzyszenia Podkowa Teqball Club.

Pobierz klikając TUTAJ.