16 maja 2019
Komisja dyscypliny

Komunikat Wydziału Dyscypliny dot. wniosku KTS Weszło

Wydział Dyscypliny Mazowieckiego ZPN uwzględniając wniosek klubu KTS Weszło o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, postanowił ukarać zawodnika wskazanego we wniosku karą pieniężną w wysokości 500 zł.

Na posiedzeniu nie stawił się obwiniony pomimo prawidłowego wezwania zawierającego zarządzenie o osobistym stawiennictwie na posiedzeniu Wydziału Dyscypliny Mazowieckiego ZPN. Obwiniony nie skorzystał także z prawa do przedstawienia pisemnych wyjaśnień.

Wydział Dyscypliny Mazowieckiego ZPN informuje, że zgodnie z art. 69 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN za przewinienia dyscyplinarne popełnione przez zawodnika, tj. używanie w trakcie zawodów sportowych wulgaryzmów, organ dyscyplinarny może wymierzyć zawodnikowi wyłącznie karę pieniężną. W sytuacji zaś, gdy działanie obwinionego wypełnia znamiona przewinienia dyscyplinarnego ciągłego, to kara dyscyplinarna musi uwzględniać w swej dolegliwości wszystkie zachowania, których dopuścił się zawodnik.

Informujemy również, że Wydział Dyscypliny nie miał podstaw regulaminowych do ukarania zawodnika karą dyskwalifikacji meczowej, ponieważ za swoje zachowanie nie został wykluczony z gry przez sędziego zawodów.