11 lipca 2018
Komisja bezpieczeństwa

Kurs na kierowników ds. bezpieczeństwa

Wydział ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej organizuje kurs dla kierowników ds. bezpieczeństwa. Kurs odbędzie się w siedzibie Mazowieckiego ZPN w Warszawie ul. Puławska 111 A lok. 50 w dniu 4 sierpnia 2018 roku (sobota).

Koszt uczestnictwa wraz z obiadem oraz serwisem kawowym nie przekroczy 300 zł. Uczestnicy kursu przyjeżdżają na własny koszt.

Osoby, które zdadzą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają uprawnienia zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.

W związku z tym prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy ws@ws.waw.pl w terminie do dnia 20 lipca 2018 roku.

Po otrzymaniu zgłoszeń zainteresowanym zostanie przesłany program kursu oraz numer konta na które należy dokonać wpłaty za uczestnictwo.

Szczegółowe informacje w zakresie kursu można uzyskać pod numerem telefonu 606-99-12-11 Mirosław Starczewski – Wiceprezes Mazowieckiego ZPN.