3 lipca 2018
Komisja szkolenia

Kursy dla trenerów , którzy ukończyli 50 lat ( rocznik 1968 i starsi )

Wydział Szkolenia Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej organizuje następujące kursy dla trenerów , którzy ukończyli 50 lat ( rocznik 1968 i starsi)

Wyrównawczy B+A – dla  posiadających dyplom trenera II , I lub Klasy mistrzowskiej w cenie 3500,00 zł brutto, miejsce – Warszawa .

Wyrównawczy B  –  dla posiadających dyplom instruktora w cenie 1300,00 zł brutto , miejsce – Warszawa .

Liczba miejsc na poszczególnych kursach wynosi po 32 i jest rozdzielona na poszczególne OZPN – y po 6 miejsc , oraz 8 dla Warszawy .

Zgłoszenia kandydatów należy kierować do swoich macierzystych Okręgów celem uzyskania ich rekomendacji do dnia 31 lipca 2018 .

Kurs został dofinansowany z budżetu Mazowieckiego ZPN .