22 maja 2023

Letni okres transferowy w sezonie 2023/2024

Szanowni Państwo,

informujemy, że uwzględniając odpowiednie uregulowania FIFA w zakresie maksymalnej długości okresu transferowego, letni okres transferowy w sezonie 2023/2024 dla rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi i e-Winner 2.Ligirozpocznie się w dniu 1 lipca 2023 r. (sobota), a zakończy w dniu 4 września 2023 r. (poniedziałek).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że:

1.      powyższy termin nie dotyczy klubów uczestniczących w klubowych rozgrywkach UEFA, w przypadku których letni okres transferowy rozpocznie się w dniu 15 czerwca 2023 r. (czwartek), a zakończy w dniu 4 września 2023 r. (poniedziałek).

2.      powyższy termin nie dotyczy sytuacji, w których możliwe jest pozyskanie zawodnika poza okresem transferowym, wskazanych w § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej;

3.      w przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, o których mowa w § 18 uchwały do dnia 4 września 2023 r.,  potwierdzenie i uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie;

4.      w przypadku zamiaru pozyskania zawodnika profesjonalnego z klubu zagranicznego, na podstawie umowy transferowej, odpowiedni wniosek winien być wprowadzony do systemu FIFA TMS nie później niż 4 września 2023 r., przy czym celem uniknięcia ewentualnego przekroczenia ww. terminu wynikającego np. z problemów technicznych, zalecamy wprowadzenie przez klub odpowiedniego wniosku nie później niż 3 września 2023 r.