10 marca 2021
Zarząd

Nadawanie uprawnień pracownikom klubowym

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że uprawnienia pracownikom klubowym nadają administratorzy klubowi. Przypominamy również, że po nadaniu uprawnień, administrator musi przypisać pracownika do danej drużyny, aby mógł on np. przygotować skład zespołu dla sędziego.

 

Dyrektor Biura
Mazowieckiego ZPN

/-/Anna Matyjasiak