3 października 2019
Zarząd

NOWE STAWKI EKWIWALENTÓW SĘDZIOWSKICH (17% PODATKU)

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, iż w związku z Ustawą o zmianie Ustawy o podatku dochodowym id osób fizycznych z dnia 30 sierpnia 2019 roku, od 1 października 2019 roku ulega zmniejszeniu stawka podatku z 18 % do 17 %.

Sędziowie, obserwatorzy, delegaci powinni naliczać podatek od ekwiwalentu według poniższej tabeli:

TABELA STAWEK PO ZMIANACH