14 września 2023

Oferta pracy – Specjalista ds. mediów społecznościowych MZPN

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej poszukuje kreatywnej, samodzielnej i odpowiedzialnej osoby, która dzięki swojemu doświadczeniu, wiedzy, zaangażowaniu oraz pasji, będzie obsługiwać konta MZPN w mediach społecznościowych: Facebooku, Twitterze, Instagramie
i YouTubie.
SPECJALISTA DS. MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH MZPN
Miejsce pracy: Warszawa

KOGO SZUKAMY?
• Masz minimum 3 lata doświadczenia w obsłudze mediów społecznościowych – organizacji sportowej
• Potrafisz tworzyć treści i budować zasięgi w każdej popularnej w Polsce platformie społecznościowej i masz udokumentowane osiągnięcia na tym polu;
• Umiesz tworzyć i edytować grafiki i plakaty w programach graficznych oraz masz podstawową wiedzę i umiejętności w montażu wideo;
• Masz umiejętność analizowania statystyk i wyciągania z nich wniosków;
• Znasz język angielski przynajmniej na poziomie komunikatywnym (B2) w mowie i piśmie;

 

CO OFERUJEMY?
• Łączenie pasji z pracą w jednym z największych regionalnych związków piłki nożnej w Polsce;
• Zdobywanie doświadczenia we współpracy z ponad 570 klubami z całego Mazowsza oraz kilkudziesięcioma Partnerami i Sponsorami MZPN;
• Wykonywanie zadań przy okazji wielu wydarzeń organizowanych przez MZPN oraz na zlecenie kilkunastu Komisji MZPN i Zarządu MZPN

 

ZAKRES TWOICH OBOWIĄZKÓW:
– samodzielne prowadzenie działań w zakresie
– nadzór, wyznaczanie kierunku i prowadzenie profilów na social mediach MZPN (Twitter, Facebook, Instagram oraz Linkedin)
– opracowywanie Media Planu
– bieżące tworzenie treści www (artykuły i komunikaty)
– kreowanie marki MZPN i dbanie o jego wizerunek
– tworzenie procesów
– przygotowanie strategii komunikacji i marketingu MZPN
– analiza danych (media społecznościowe, www, kluby) – niezbędna do długofalowego rozwoju wizerunku i marki tak MZPN jak i klubów z woj. mazowieckiego
– pilnowanie realizacji świadczeń sponsorskich w social mediach i na stronie MZPN oraz poszukiwanie wspólnych idei możliwych nowych działań ze sponsorami
CV zawierające zgodę RODO prosimy przesyłać na adres: mazowiecki@zpn.pl do dnia 23.09.2023 r.
Kandydat/ka powinna mieć możliwość rozpocząć pracę od 1.10.2023 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Związek Piłki Nożnej (PZPN) z siedzibą przy ul. Puławskiej 111A/50, 02-707 Warszawa. Ponadto, informujemy, że:
1) Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będą przetwarzane przez MZPN w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, oraz w celu realizacji przyszłych rekrutacji, o ile wyrażona zgoda tego także dotyczy lub do czasu wycofania zgody.

2) Pani/Pana dane osobowe aplikacyjne będą przetwarzane do momentu zatrudnienia lub w okresie do 2 lat od momentu zakończenia procesu rekrutacji dla potrzeb związanych z przyszłymi rekrutacjami prowadzonymi przez MZPN, jeśli ich przetwarzanie nastąpiło na
podstawie stosownej, wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom i osobom wspierającym MZPN w przeprowadzeniu oraz rozstrzygnięciu procesu rekrutacji, w tym poprzez systemy informatyczne dedykowane do kontaktu, naboru oraz przechowywania dokumentów aplikacyjnych kandydatki/ta.

4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody.

5) Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.