6 lutego 2023
Komisja prawna

Ogłoszenie dot. planowanego zbycia przez MOSIR Mińsk Maz. zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej na rzecz MKS Mazovia Mińsk Maz.

Ogłoszenie dot. o planowanego zbycia przez MOSIR Mińsk Maz. zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej na rzecz MKS Mazovia Mińsk Maz.

 

Szanowni Państwo

Miejski Klub Sportowy Mazovia Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sportowej 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101983 w związku z zamiarem przejęcia od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000852172 sekcji piłki nożnej, uczestniczącej: w rozgrywkach Wojewódzkich prowadzonych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej oraz w rozgrywkach Okręgowych prowadzonych przez delegaturę MZPN w Siedlcach, zgodnie z par. 18 ust. 4 uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (z późn. zmianami) informuję, że MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki stanie się następcą prawnym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o. w zakresie sekcji piłki nożnej i przyjmuje solidarną odpowiedzialność za zobowiązania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o. w zakresie zobowiązań dotyczących sekcji piłki nożnej.

Wyznacza się 30 dniowy termin (od ukazania się ogłoszenia) do zgłaszania przez wierzycieli będących członkami PZPN bądź podmiotami publiczno – prawnymi wszelkich roszczeń wobec Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o. tj. do dnia 1 marca 2023 r. do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

Niniejsze pismo stanowi ogłoszenie, o którym mowa w par. 18 ust. 4 pkt  b) uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie, o zamiarze dokonania zbycia zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej, które podlega publikacji na stronie internetowej właściwego WZPN.