29 czerwca 2020
Komisja prawna

Ogłoszenie dot. przejęcia UKS Siekierki przez AP Progres Warszawa

W związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej UKS Siekierki przez Akademię Piłkarską Progres Warszawa, klub przejmujący wzywa wszystkich wierzycieli, będących członkami PZPN bądź podmiotami publiczno-prawnymi, do zgłaszania do Mazowieckiego ZPN wszelkich wierzytelności wobec UKS Siekierki.

Wyznacza się nieprzekraczalny termin zgłaszania wierzytelności do dnia 29.07.2020 roku tj. 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

Powyższe wynika z zapisów zawartych w Uchwale Zarządu PZPN o członkostwie.