4 lipca 2017
Komisja prawna

Ogłoszenie dot. zmiany formy prawnej klubów

W związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej klubu KS Żyrardowianka przez klub Akademia Piłkarska Żyrardów, klub przejmujący wzywa wszystkich wierzycieli, będących członkami PZPN bądź organami publiczno-prawnymi, do zgłaszania do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, wszelkich wierzytelności wobec klubu KS Żyrardowianka. Wyznacza się nieprzekraczalny termin zgłaszania wierzytelności do dnia 5 sierpnia 2017. Powyższe wynika z zapisów zawartych w Uchwale Zarządu PZPN o członkostwie.