5 lutego 2020
Komisja prawna

Ogłoszenie dot. zmiany formy prawnej klubu

W związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej IKS AP Ostrów Mazowiecka przez MKS Ostrowianka, klub przejmujący wzywa wszystkich wierzycieli, będących członkami PZPN bądź podmiotami publiczno-prawnymi, do zgłaszania do Mazowieckiego ZPN wszelkich wierzytelności wobec UKS AP Ostrów Mazowiecka.

Wyznacza się nieprzekraczalny termin zgłaszania wierzytelności do dnia 5 marca 2020 roku tj. 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

Powyższe wynika z zapisów zawartych w Uchwale Zarządu PZPN o członkostwie.