14 sierpnia 2020
Zarząd

PROCEDURY ZMIANY TERMINU MECZU ZE WZGLĘDÓW EPIDEMICZNYCH

W związku z pojawiającymi się przypadkami zarażeń wirusem SARS CoV-2 wśród uczestników rozgrywek, Mazowiecki Związek Piłki Nożnej ustala

PROCEDURY ZMIANY TERMINU MECZU ZE WZGLĘDÓW EPIDEMICZNYCH

  1. Klub występuje z pisemnym wnioskiem do Komisji Gier o zmianę terminu meczu ze względu na sytuację epidemiczną w zespole, tzn. zarażenie wirusem Sars CoV-2, izolacja bądź kwarantanna związane z potencjalnym zarażeniem wirusem Sars CoV-2.
  2. Sytuacja epidemiczna, o której mowa w pkt. 1 dotyczy jedynie zawodników uprawnionych do gry oraz sztabu szkoleniowego.
  3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1 klub składa pisemne zobowiązanie przedstawienia w ciągu 14 dni, od dnia złożenia wniosku, dowodów (z utajnionymi danymi wrażliwymi) przeprowadzenia przez zawodników badań na obecność wirusa Sars CoV-2 (niezależnie od ich wyników) wszystkich zawodników niezdolnych do gry ze względów epidemicznych, tzn. zarażonych wirusem Sars CoV-2 lub przebywających w izolacji bądź na kwarantannie związanej z potencjalnym zarażeniem wirusem Sars CoV-2.
  4. Izolacja bądź kwarantanna, o których mowa w pkt. 1 i 3 może być nakładana wyłącznie przez Inspekcję Sanitarną (nie będzie brana pod uwagę izolacja, na którą zawodnika skieruje np. zakład pracy).
  5. Wraz z zobowiązaniem, o którym mowa w pkt. 3 klub składa oświadczenie (pod rygorem zweryfikowania wyniku meczu jako walkower), że ze względów epidemicznych w terminie, o zmianę którego klub występuje, jego zespół reprezentowany by był przez mniej niż 15 zawodników spośród wszystkich uprawnionych do danej klasy rozgrywkowej.
  6. Wśród 15 zawodników, o których mowa w pkt. 5 musi być co najmniej jeden bramkarz oraz w zespołach IV ligi czterech zawodników młodzieżowców, a w zespołach ligi okręgowej dwóch zawodników młodzieżowców.
  7. Po dostarczeniu dowodów (z utajnionymi danymi wrażliwymi), o których mowa w pkt. 3 organ prowadzący rozgrywki sprawdzi ilość zawodników zdolnych do gry, odejmując od liczby wszystkich zawodników uprawnionych do gry w danym terminie liczbę zawodników, których dowody przeprowadzenia testów na obecność wirusa Sars CoV-2 zostały dostarczone, a następnie wyznaczy termin rozegrania meczu, bądź podejmie decyzję o walkowerze.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA