17 lutego 2021
Zarząd

Rekomendacje Wojewody Mazowieckiego

Szanowni Państwo,

Jako członek Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. bezpieczeństwa imprez masowych poniżej przekazuję Rekomendacje Wojewody Mazowieckiego dotyczące meczów piłki nożnej, które odbywać się będą w 2021 roku, także w czasie obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii, w zależności od wydawanych w tym zakresie ograniczeń i zaleceń – do wykorzystania i zastosowania podczas organziacji meczów piłki nożnej.

Wyrażam nadzieję, że poprzez zastosowanie i wdrożenie w życie tych rekomendacji osiągniemy wspólnie poprawę bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich.

Rekomendacje Wojewody Mazowieckiego – pobierz

 

Prezes
Mazowieckiego ZPN

/-/Zdzisław Łazarczyk