14 września 2021
Komisja bezpieczeństwa

Rekrutacja na kurs kierowników ds. bezpieczeństwa i kurs dla spikerów

W związku z zapytaniami ze strony Klubów odnośnie organizacji kursu dla kierowników ds. bezpieczeństwa oraz kursu dla spikerów meczowych III ligi i niższych klas rozgrywkowych informujemy, że z dniem 10 września 2021 r. rozpoczynamy rekrutację na w/w kursy.

Oba te kursy mogą być zorganizowane o ile zgłosi się odpowiednia liczba uczestników na każdy z nich.

Zamierzamy zakończyć nabór w dniu 15 października br. przesyłając informację zwrotną do Klubów w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Dopiero po podsumowaniu ilości zgłoszeń będziemy w stanie poinformować Państwa o kosztach uczestnictwa w obu kursach i terminie rozpoczęcia.

Zgłoszenie powinno zawierać :

– imię i nazwisko, adres mailowy, kontakt telefoniczny

– podmiot reprezentowany (Klub)

– informację, którego z kursów dotyczy zgłoszenie

Zgłoszenia kierujemy na adres: agnieszka.szybinska@mzpn.pl

 

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa 

Marek Ledzion