31 marca 2014
Komisja bezpieczeństwa

Samorząd a prawo miejscowe

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej pragnie przekazać środowisku piłkarskiemu informację dotyczącą możliwości zwiększenia bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej niebędących imprezami masowymi.

W dniu 21 stycznia 2014 roku Zarząd Mazowieckiego ZPN przyjął w formie Uchwały wzorcowy „Regulamin meczu piłki nożnej niebędącego imprezą masową dla klubów III i IV ligi”, który został opracowany przez Stałą Grupę Ekspercką przy Radzie Bezpieczeństwa Imprez Sportowych z inicjatywy naszego Związku. Dokument ten powinien wypełnić „lukę” w prawie powszechnym w zakresie bezpieczeństwa podczas meczu piłki nożnej.

Aby tak się stało, samorządy lokalne działając zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mogą podjąć na podstawie art. 40 i 41 ww. Ustawy, Uchwałę na mocy której ten regulamin stanie się aktem prawa miejscowego.

Miło nam poinformować, że pierwszym samorządem na Mazowszu, a być może w kraju jest Rada Gminy w Skórcu, która w dniu 25 marca 2014 roku na swoim posiedzeniu zatwierdziła Zarządzenie Wójta Pana Stanisława Kalińskiego z dnia 21 marca 2014 roku stanowiące, że ww. regulamin stanowi prawo miejscowe.

Wieść o tym wydarzeniu rozeszła się po innych środowiskach samorządowych i z posiadanych informacji wynika, że w najbliższym czasie kolejne samorządy podejmą działania w tym zakresie.

skórzec

REGULAMIN I PIKTOGRAMY