6 maja 2020
Komisja licencji klubowych

Uchwała Komisji ds. Licencji Klubowych

W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem COVID-19 oraz zawieszeniem rozgrywek piłkarskich w Polsce, w dn.  27 kwietnia Komisja ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN podjęła w drodze Uchwały następujące decyzje:

-termin realizacji nadzorów, przypadający pierwotnie na okres między 28 lutego i 31 marca 2020 roku. został przesunięty do dn. 31 lipca 2020 roku

-kary finansowe i zawieszenia licencji nałożone między dn. 28 lutego i 31 marca zostają anulowane w przypadku klubów, które wywiązały się z nałożonych obowiązków lub wywiążą się z nich nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego 2020/21

Jednocześnie Komisja ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN przypomina, że z uwagi na 2-letni okres obowiązywania przyznanych licencji w procesie licencyjnym w roku 2019, proces licencyjny w roku 2020 dotyczy jedynie klubów awansujących do wyższej klasy rozgrywkowej oraz klubów objętych nadzorami.

Przewodniczący

Komisji ds. Licencji Klubowych

/-/Waldemar Baryło