8 stycznia 2022

Komisja ds Nagłych PZPN wydała uchwałę w sprawie szczególnych warunków przyznawania i przedłużania licencji trenerskiej

Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN, uwzględniając aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Polski oraz innych decyzji właściwych władz administracyjnych, w tym dot. ograniczenia możliwości odbywania zgromadzeń, Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła stosowną uchwałę.

Treść uchwały: Uchwała nr 1/2022 z dnia 7 stycznia 2022 roku Komisji ds. Nagłych PZPN w sprawie szczególnych warunków przyznania/przedłużenia licencji trenerskiej