28 września 2016
Komisja licencji klubowych

Uchwała nr 11A/Z/2016 ws. opłat za uzgadanienie projektów budowy i przebudowy obiektów sportowych

Na podstawie Art. 29 § 1 pkt. 2 Statutu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje:

  1. Po analizie kosztów wynikających z  pracy Zespołu d.s. uzgadniania projektów budowy i modernizacji obiektów sportowo-piłkarskich ustala się następujące stawki dotyczące uzgadniania poszczególnych projektów:

a)    budowa obiektu spełniającego wymogi III-Ligi                  -1500.00 (netto)

b)    modernizacja obiektu spełniającego wymogi III-Ligi         – 800.00 (netto)

c)    budowa obiektu spełniającego wymogi IV-Ligi                  -1000.00 (netto)

d)    modernizacja obiektu spełniającego wymogi IV-Ligi        –  600.00 (netto)

e)    budowa obiektu spełniającego wymogi Ligi

Okręgowej, niższych klas rozgrywkowych

w tym także kluby młodzieżowe                                           – 700.00 (netto)

f)     modernizacja obiektu spełniającego wymogi Ligi

Okręgowej, niższych klas rozgrywkowych

w tym także kluby młodzieżowe                                          – 400.00 (netto)

  1. W/w kwoty wpłacane są na konto Mazowieckiego ZPN przed zakończeniem procesu uzgadniania projektu.
  2. Koszty związane z uzgodnieniem projektu pokrywa inwestor lub wskazane przez inwestora Biuro Projektowe.
  3. W sytuacji gdy Inwestorem jest Klub Piłkarski  będący członkiem Mazowieckiego ZPN uzgodnienie projektu jest bezpłatne.
  4. W sytuacji gdy modernizacja obiektu jest ze środków Klubu Piłkarskiego będącego członkiem Mazowieckiego ZPN uzgodnienie projektu jest bezpłatne.
  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Prezes

Mazowieckiego ZPN

 

Zdzisław Łazarczyk