16 stycznia 2019
Zarząd

UWAGA KLUBY I RODZICE ZAWODNIKÓW

Szanowni Państwo,

W związku z docierającymi do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej informacjami dotyczącymi kontaktów telefonicznych rzekomego pracownika MZPN z rodzicami dzieci trenujących w szkółkach piłkarskich oraz pytaniami z jego strony o sposób prowadzenia zajęć oraz inne informacje na temat szkółki informujemy, że żaden z pracowników MZPN nie został upoważniony do bezpośredniego kontaktu, w szczególności telefonicznego, z rodzicami dzieci trenujących w klubach.

Pracownicy MZPN upoważnieni zostali tylko i wyłącznie do kontaktów z przedstawicielami klubów z numerów telefonów podanych na stronie internetowej Związku.

W przypadku dalszych prób kontaktu rzekomego pracownika MZPN z rodzicami zawodników prosimy o nieudzielanie mu jakichkolwiek informacji i niezwłoczne zgłaszanie tego typu zachowań do Związku