28 maja 2020
Zarząd

Walne Zgromadzenie przełożone

Szanowni Państwo,

Podczas ostatniego zebrania Zarządu podjęta została Uchwała ws. przełożenia terminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Mazowieckiego ZPN, której treść przedstawiamy poniżej.

TREŚĆ UCHWAŁY