18 marca 2018
Zarząd

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW MAZOWIECKIEGO ZPN

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że w związku z art. 29 § 1 ust. 3 Statutu Mazowieckiego ZPN, Zarząd Związku Uchwałą nr 3/Z/2018 z dnia 6 marca 2018 roku zwołuje na dzień 11 maja 2018 roku Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Mazowieckiego ZPN.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 19 §1 Statutu Mazowieckiego ZPN oraz Uchwałą nr 4/Z/2018 z dnia 6 marca 2018 roku – delegatami na powyższe Zgromadzenie są osoby, które były delegatami na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 1 lipca 2016 roku.

W przypadku wyboru nowego delegata (zmiany) prosimy o wypełnienie załączonego wykazu i przesłanie listem, faksem lub emailem do siedziby Związku (na wykazie wymagane są: pieczątka klubu i podpisy upoważnionych zgodnie ze Statutem osób) do dnia 30 marca 2018 roku.

Druk wykazu delegata