8 marca 2022

Zapytanie ofertowe na obsługę video Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej niniejszym przedstawia zapytanie ofertowe na obsługę video Mazowieckiego ZPN.

Przedmiotem zapytania są usługi video o określonej specyfikacji dotyczącej m.in. liczby dni nagraniowych, rodzaju tworzonych materiałów i dostępności czasowej w okresie od roku do lat czterech.

 

Informacje ogólne dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego:

– Realizacja i montaż materiałów ukazujących relacje i kulisy z meczów oraz wydarzeń organizowanych przez MZPN / kluby zrzeszone w MZPN / inne podmioty

– Realizacja transmisji LIVE z wydarzeń MZPN (np. losowanie Mazowieckiego Pucharu Polski) na 1, 2 lub 3 kamery oraz dźwięk od prowadzących/gości

– Realizacja i montaż studio MZPN na 1, 2 lub 3 kamery oraz dźwięk od prowadzących/gości

– Realizacja transmisji LIVE z meczów klubów zrzeszonych w MZPN lub Kadr MZPN na 1, 2 lub 3 kamery oraz 1 lub 2 komentujących wraz z możliwością realizacji studio meczowego przed, w przerwie i po meczu

– Realizacja materiałów dokumentalnych

– Realizacja wywiadów oraz wypowiedzi z bieżących wydarzeń MZPN lub w których MZPN bierze udział

– Minimum 6, 7 dni nagraniowych w miesiącu z uwzględnieniem pracy w dni powszednie oraz w weekendy

 

Oferty należy wysłać na adres: marketing@mzpn.pl do dnia: 20.03.2022 roku do godz. 23:59

 

MZPN zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji, co do wyboru najbardziej odpowiadającej potrzebom Związku oferty.