22 grudnia 2022
Komisja rozgrywek

Zimowe okno transferowe dla klubów szczebla centralnego

Szanowni Państwo,

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że uwzględniając odpowiednie uregulowania FIFA w zakresie maksymalnej długości okresu transferowego, zimowy okres transferowy w sezonie 2022/2023 dla rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi i e-Winner 2. Ligi rozpocznie się w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek), a zakończy 22 lutego 2023 r. (środa) – będzie trwać 31 dni, tj. maksymalną długość przewidzianą przepisami FIFA dla zimowego okresu transferowego.

Należy zaznaczyć, że okresy transferowe każdorazowo są bezpośrednio powiązane z przyjętymi na dany sezon terminarzami rozgrywek. Zatem następujące wcześniej niż zazwyczaj rozpoczęcie, a co za tym idzie również zakończenie zimowego okresu transferowego wynika z zakończenia rozgrywek rundy jesiennej już 13 listopada 2022 r. i koniecznością wcześniejszego rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej. Uwzględniając wyjątkowe okoliczności sezonu 2022/2023, PZPN wystąpił do FIFA z prośbą o umożliwienie przedłużenia okresu transferowego o kolejne dni, jednakże nie została ona pozytywnie rozpatrzona. W związku z powyższym, zimowy okres transferowy nie może trwać dłużej niż przewidziane odpowiednimi postanowieniami FIFA 31 dni.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że:

1.      ustalony termin nie dotyczy sytuacji, w których możliwe jest pozyskanie zawodnika poza okresem transferowym, wskazanych w § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej;

2.      w przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, o których mowa w § 18 uchwały do dnia 22 lutego 2022 r.,  potwierdzenie i uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie;

3.      w przypadku zamiaru pozyskania zawodnika profesjonalnego z klubu zagranicznego, na podstawie umowy transferowej, odpowiedni wniosek winien być wprowadzony do systemu FIFA TMS nie później niż 22 lutego 2022 r., przy czym celem uniknięcia ewentualnego przekroczenia ww. terminu wynikającego np. z problemów technicznych, zalecamy wprowadzenie przez klub odpowiedniego wniosku nie później niż 21 lutego 2022 r.