Skrzaty Mazowsza 2022

Terminy i miejsca rozgrywania turniejów Mistrzowskie Skrzaty Mazowsza

Turnieje eliminacyjne odbędą się:

Ciechanów (4 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 10:00, planowane zakończenie 13.30 – ul. 3 Maja 7, 06-400 Ciechanów

Marki (5 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 9:30, planowane zakończenie 13.00 – ul. Wspólna 12, 05-270 Marki

SokołówPodlaski (11 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 9:30, planowane zakończenie 13.00 – ul. Lipowa 54, 08-300 Sokołów Podlaski

StareBabice (12 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 9:30, planowane zakończenie 13.00 – ul. Południowa 2b, 05-082 Stare Babice

Płock (18 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 9:30, planowane zakończenie 13.00 – Stadion Miejski ul. Sportowa 1, Płock

Warszawa (19 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 9:30, planowane zakończenie 13.00 – Stadion Legii ul. Łazienkowska 3, Warszawa

Warszawa (19 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 14.00, planowane zakończenie godz. 17.30 – Stadion Legii ul. Łazienkowska 3, Warszawa

Warszawa (25 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 9:30, planowane zakończenie 13.00 – Escola, ul. Fleminga 2 Warszawa

Radom (26 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 9:30,planowane zakończenie 13.00 – ul. Narutowicz 9, 26-600 Radom

Turniej finałowy zostanie rozegrany w Siedlcach na stadionie Agencji Rozwoju Miasta w Siedlcach przy ul. Jana Pawła II 604.09.2022 r o godz. 9:30.

Zgłoszenia i dokumenty dot. turnieju Mistrzowskie Skrzaty Mazowsza

Pobierz klikając TUTAJ

Regulamin turnieju Mistrzowskie Skrzaty Mazowsza

I. Organizatorem Cyklu turniejów MISTRZOWSKIE SKRZATY MAZOWSZA jest Mazowiecki Związek Piłki Nożnej i Ministerstwo Sportu i Turystyki.

1. Terminy i miejsca rozgrywania turniejów:

Turnieje eliminacyjne odbędą się:

Ciechanów (4 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 10:00

Marki (5 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 9:30

Sokołów Podlaski (11 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 9:30

Stare Babice (12 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 9:30

Płock (18 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 9:30

Warszawa (19 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 9:30

Warszawa (25 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 9:30

Radom (26 czerwca 2022 r) rozpoczęcie 9:30

Turniej finałowy zostanie rozegrany w Siedlcach 04.09.2022 r na stadionie Pogoni Siedlce o godz. 11:00.

2.          Awans do turnieju finałowego uzyskują najlepsze zespoły biorące udział w turnieju.

3.          Nagrody:


Dyplomy, medale, posiłek dla każdego uczestnika turnieju.

II. CEL

 1. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i rozbudzanie dziecięcych pasji.
 2. Wychowanie przez sport. Spełnianie dziecięcych marzeń.
 3. Promocja zabawy w duchu fair play.
 4. Zapewnienie młodym piłkarzom możliwości kontaktu z rówieśnikami na etapie przygotowania wstępnego z akcentem na zachowanie kreatywne.
 5. Poszukiwanie młodych kandydatów do szkolenia piłkarskiego.
 6. Propozycja aktywnego spędzania wolnego czasu, w dobie komputerów i zagrożeń społecznych.
 7. Uaktywnienie ośrodków piłkarskich w środowisku miejskim i wiejskim.
 8. Dostarczenie radości i satysfakcji z rywalizacji sportowej.
 9. Zainteresowanie piłką nożną młodych adeptów.
 10. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju sportowego.
 11. Kształtowanie osobowości zawodników.
 12. Rozwijanie inteligencji piłkarskiej.
 13. Wszechstronną stymulację rozwoju wybranych cech motorycznych takich jak: koordynacja ruchowa, szybkość, zwrotność, gibkość.
 14. Kształtowanie umiejętności działania na rzecz zdrowia rozumianego w aspekcie sześciu sfer wzajemnie się przenikających: fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, osobistej i duchowej.
 15. Kształtowanie pozytywnych postaw osobowościowych.
 16. Przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez ich systematyczne uczestnictwo w sporcie.
 17. Aktywizacja samorządów lokalnych.

III. DRUŻYNY

 1. MISTRZOWSKIE SKRZATY MAZOWSZA 2022 (rocznik 2015 i młodsi) odbywa się na zasadzie dziewięciu turniejów eliminacyjnych i jednego turnieju finałowego.
 2. W Turnieju mogą brać udział tylko zespoły klubowe, zrzeszone w MZPN.
 3. W kadrze meczowej drużyny znajduje się maksymalnie 7 zawodników, na boisku grają zespoły trzy osobowe bez bramkarza
 4. Zespoły biorące udział w rozgrywkach muszą zgłosić swych zawodników przed rozgrywkami.
 5. Na każdy Turniej trener dostarcza oświadczenie o posiadaniu przez zawodników aktualnych badań lekarskich oraz spełnieniu kryterium wiekowego (ur. 2015 i młodsi).
 6. Drużynę zawsze musi prowadzić trener z ważną licencją trenerską.

IV. BOISKO

 1. Szerokość: 16-20 m, długość 20-25 m, wymiary bramek 0,8 m x 1,2 m.
 2. Gramy na cztery bramki.

V.ZAWODNICY

 1. Zawodnicy urodzeni w 2015 roku i młodsi do 2017 roku włącznie.
 2. Zawodnicy mają obowiązek występowania w obuwiu sportowym lub piłkarskim typu lanki, bądź turfy (obuwie warunkowane od regulaminu właściciela obiektu)
 3. Istnieje możliwość występu dziewcząt, dopuszcza się zawodniczki dwa lata starsze, czyli z rocznika 2013.

VI. CZAS TRWANIA SPOTKAŃ.

 1. Mecze trwają 1 x 12 minut bez zmiany stron – Turnieje Eliminacyjne oraz Finał
 2. Każdy zespół rozegra 8 spotkań, w trakcie jednego meczu powinni zagrać wszyscy zdolni do gry zawodnicy z protokołu turniejowego.

VII.ZASADY GRY

 1. Brak spalonych.
 2. Piłka rozmiar 3.
 3. Możliwość gry wślizgiem, wślizg traktowany jako element gry.
 4. Rzuty wolne – zgodnie z decyzją sędziego.
 5. Odległość muru od piłki 5 m.
 6. Rzut karny nie występuje tylko rzut wolny.
 7. Zmiany powrotne (hokejowe), w wyznaczonym miejscu.
 8. Wznowienie gry tzw. „5” rozpoczęcie z linii końcowej pomiędzy swoimi bramkami wprowadzeniem.
 9. Z rozpoczęcia gry i wznowienia gry, nie można zdobyć bramki bezpośrednio minimum dwa kontakty z piłką.
 10. Wprowadzenie piłki z autu: wprowadzenie piłki nogą na dwa kontakty / wprowadzenie, podanie / zawodnik wprowadzający z aut może zdobyć bramkę.

VII. KARY INDYWIDUALNE

 1. Kary minutowe – 1 minuty dla ukaranego zawodnika, zespół zawsze gra w komplecie.

VIII. PUNKTACJA

 1. Brak prowadzenia ewidencji wyników wygrywa najlepszy zespół względem obserwatorów.
 2. Wszyscy są zwycięzcami.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w cyklu turniejów MISTRZOWSKIE SKRZATY MAZOWSZA 2022 jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. MZPN nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie rozgrywania Turniejów.
 3. Władze klubów biorących udział w Cyklu Turnieju Mistrzowskie Skrzaty Mazowsza 2022 ubezpieczają swych zawodników na czas trwania rozgrywek.
 4. Sędziów oraz opiekę medyczną zapewnia organizator – Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.
 5. W przypadku drastycznych naruszeń Regulaminu rozgrywek, a zwłaszcza zasad fair –play i dobrego wychowania przez zawodników, trenerów, rodziców bądź kibiców danego klubu, istnieje na wniosek sędziego lub organizatorów, możliwość przekazania naruszeń regulaminu do Komisji Dyscypliny MZPN z wnioskiem o karę finansową dla klubu, do wydalenia z Turnieju zawodnika bądź klubu włącznie.
 6. Za zachowanie rodziców, opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w Turnieju oraz kibiców odpowiada dany klub, wszystkie szkody poniesione przez MZPN bądź właściciela obiektu poprzez niewłaściwe zachowanie, pokrywa dany klub. 
 7. Organizator informuje, że w przypadku nierozegrania z przyczyn niezależnych od organizatora meczów – sytuacja traktowana jest jako walkower dla drużyny będącej na boisku.
 8. Jako organizator informujemy, iż udział zawodników, trenerów i osób im towarzyszącym w rozgrywkach jest jednoznaczny z zaakceptowaniem i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jak i wizerunku dla potrzeb Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
 9. Za czystość na boisku i poza oraz i pozostawione rzeczy w szatniach odpowiadają opiekunowie klubów. Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu będzie wiązać się z sankcjami ze strony Organizatorów. W przypadku drastycznych nieczystości pozostawionych na boisku, poza oraz w szatni Organizator będzie nakładał na kluby kary finansowe.

Oficjalny plakat turnieju Mistrzowskie Skrzaty Mazowsza

Organizatorami turnieju są: Mazowiecki Związek Piłki Nożnej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki

Patronat nad wydarzeniem objął Adam Bielan, Poseł do Parlamentu Europejskiego