26 czerwca 2018

Obradował Zarząd Mazowieckiego ZPN

 Mundial Mundialem, ale codzienne obowiązki nie znają wakacji... Wtorek 26 czerwca br. był dniem planowego posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, będącego zarazem podsumowaniem minionego sezonu piłkarskiego i przygotowaniem do kolejnego.

  Na otwarcie posiedzenia Zarządu prezesi okręgowych ZPN złożyli informacje o zakończonych rozgrywkach w swoich okręgach. Zatwierdzony został plan pracy Zarządu Związku oraz regulamin rozgrywek Mazowieckiego ZPN. Zatwierdzona została lista delegatów meczowych III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozpatrzono propozycje Wydziału Szkolenia, dotyczące zmian w rozgrywkach młodzieżowych.

(js)