2 marca 2017

Obradował Zarząd MZPN

 Pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, odbyte 2 marca br. w siedzibie przy ul. Puławskiej, zawierało duży ciężar gatunkowy z uwagi na ważność podejmowanych uchwał, przede wszystkim o charakterze finansowym.   Bardzo pozytywna rekomendacja komisji rewizyjnej dała zielone światło do zatwierdzenia związkowego…

 Pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, odbyte 2 marca br. w siedzibie przy ul. Puławskiej, zawierało duży ciężar gatunkowy z uwagi na ważność podejmowanych uchwał, przede wszystkim o charakterze finansowym.

  Bardzo pozytywna rekomendacja komisji rewizyjnej dała zielone światło do zatwierdzenia związkowego bilansu i przyjęcia planu finansowego na rok bieżący. Mądra gospodarka posiadanymi środkami gwarantuje włodarzom Związku płynność finansową i możliwość rozsądnego gospodarowania swoimi aktywami.

 Dokonano oceny przygotowań do rozgrywek rundy wiosennej oraz przyjęto ramowy terminarz piłkarskiej jesieni 2017.

  Członkowie Zarządu z dużą troską wypowiadali się na temat przyszłości Mazowieckiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży, który zapewne padnie ofiarą centralnej reformy szkolnictwa; zastanawiano się więc nad sposobem uniknięcia likwidacji prężnie działającej kuźni mazowieckich talentów piłkarskich.

 Jeszcze przed wakacjami w okręgowych związkach odbędą się walne zgromadzenia sprawozdawcze; termin zjazdu wojewódzkiego zapowiedziano na wrzesień br.

(js)