Skład

Artur Kolator

Przewodniczący

Maciej Anglart

Łukasz Chmielewski

Antoni Gierdys

Włodzimierz Kownacki

Piotr Płeszka

Arkadiusz Szulc