Skład

Waldemar Baryło

Przewodniczący

Przemysław Masztaler

Sekretarz

Kazimierz Borkowski

Adam Ignaczuk

Tomasz Krakowiński

Antoni Plona

Robert Szymański

Andrzej Wypysiński

Wiesław Żmuda