6 sierpnia 2019

Spotkanie klubów IV ligi

   We wtorek 13 sierpnia w siedzibie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli klubów, które w tym sezonie wystąpią w rozgrywkach obu grup IV ligi na terenie Mazowsza.    

  Prezes MZPN, Zdzisłąw Łazarczyk, zapoznał zebranych ze zmianami organizacyjnymi, które nastapią w rozgrywkach w tym sezonie, z kolei wiceprezesi resortowi i przewodniczący komisji Gier, Dyscypliny i Sedziów omówili sprawy regulaminowe oraz związane z bezpieczeństwem na obiektach sportowych. Przyjęto także informacje o sytuacji w czwartoligowych klubach Mazowsza.