Zgłoszenie drużyn do rozgrywek na sezon 2022/2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, że do końca maja można zgłaszać drużyny na nowy sezon rozgrywkowy.

Zgłoszenia na ujednoliconym druku należy przesłać na adres biura MZPN – mazowiecki@zpn.pl w nieprzekraczalnym terminie 31.05.2022.

Druk zgłoszeniowy