ds. organizacji i współorganizacji wydarzeń sportowych