Skład

Dariusz Kluge

Artur Kolator

Robert Parzonka

Waldemar Trochimiuk

Andrzej Trzeciakowski

Kamil Witkowski