Skład

Miłosz Borowiecki

Przewodniczący

Łukasz Bańkowski

Wiceprzewodniczący

Karol Książek

Mariusz Modelski

Jerzy Szulc
Paweł Wysocki