Skład

Miłosz Borowiecki

Przewodniczący

Łukasz Bańkowski

Wiceprzewodniczący

Witold Bogdański

Karol Książek

Mariusz Modelski
Jerzy Szulc
Paweł Wysocki