Skład

Waldemar Baryło

Przewodniczący

Bogdan Gołębiewski
Janusz Kowalski
Przemysław Masztaler
Arkadiusz Pazdyka
Zdzisław Sadowski
Robert Szymański

Rafał Tchórzewski