Skład

Artur Kolator

Przewodniczący

Adam Orlikowski

Wiceprzewodniczący

Robert Ochman

Sekretarz