Skład

Andrzej Hendrzak

Przewodniczący

Andrzej Kałęcki
Zbigniew Kryszałowicz
Jakub Mikulski