Skład

Artur Mądrzak

Przewodniczący

Grzegorz Ziółkowski

Wiceprzewodniczący

Krzysztof Jakubik

Wiceprzewodniczący ds. szkolenia

Paweł Wysocki

Sekretarz

Dariusz Kozieł

Członek Zarządu

Dariusz Kownacki

Członek Zarządu

Daniel Maciejewski

Członek Zarządu